Što učiniti kada smrt nastupi u bolnici u RH?

Ako smrt nastupi u bolnici ili nekoj drugoj ustanovi u RH, obitelj se treba javiti dežurnom liječniku na odjelu gdje je ležala preminula osoba da bi dobila potrebnu dokumentaciju, a odjeću za umrlu osobu treba dostaviti na patologiju ili mrtvačnicu.

Pogrebnu tvrtku Tišina d.o.o. potrebno je kontaktirati odmah nakon smrti da bi se mogla na vrijeme organizirati sahrana i pripadajući poslovi.

DEŽURNI TELEFONI od 0 do 24 h svakoga dana su:
+385 (0)32 363 007
+385 (0)98 348 840